Automatizácia:

    - Automatizácia starších jednoduchých technológií

    - Modernizácia stávajúcich technológií

    - Automatizovanie stávajúcich ručných staníc a pracovísk

    - Servis a údržba automatizovaných výrobných technológií

    - Integrácia robotizovaných staníc